اخبار کنفرانس ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری


بدینوسیله از کلیه پژوهشگران و محققان جهت ارائه دستاوردهای علمی خود و شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید.
لازم به ذکر است اعضای انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران از 20 درصد تخفیف جهت شرکت در کنفرانس برخوردارند.