« بازگشت

نشریه شماره 117 مهندسی شیمی ایران

نشریه شماره 117 مهندسی شیمی ایران


 

 
 
 
 
شماره117 مهندسی شیمی ایران با مطالب زیر منتشر شد و بر روی وبگاه نشریه
 
 قابل دسترسی است

 

لینک دسترسی آزاد به این شماره:

https://www.ijche.ir/issue_17841_19145.html

 
 
 

شماره جاری: دوره 20، شماره 117، مهر و آبان 1400

 

سخن سردبیر

1. سرمقاله: ضرورت توسعۀ همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی علمی فراگیر

صفحه 6

رحمت ستوده قره باغ؛ جعفرصادق مقدس

 

مقاله پژوهشی

2. ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران

صفحه 7-22

 http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.263634.1081

محمد مزیدی؛ علی سراج؛ محمد ایازی

 

مقاله پژوهشی

3. بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

صفحه 23-35

 http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.263710.1082

سیده مریم هاشمی؛ حدیثه معصومی؛ بهروز عباسی سورکی؛ حسین قنادزاده گیلانی

 

مقاله مروری

4. مروری بر روش‌های عمل‌آوری و اصلاح تقویت‌کننده‌های مورد استفاده در چندسازه‌‌های زمینه پلی‌پروپیلن

صفحه 36-63

http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.265587.1084

شهرام محبوبی زاده؛ مهدی حسن زاده؛ فریبرز پناهی؛ زهرا ارزاقی

 

مقاله پژوهشی

5. بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط

صفحه 64-78

 http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.268938.1087

هانیه شکرکار؛ امین کیقبادی

 

مقاله پژوهشی

6. ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا

صفحه 79-93

 http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.269252.1090

علیرضا زارع؛ سید محمدصادق حسینی؛ محمدمهدی کامیابی

 

مقاله پژوهشی

7. مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و شبکۀ عصبی مصنوعی

صفحه 94-109

http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.272022.1092

راشد امانی؛ رضا بیگزاده

 

مطالب عمومی

8. اخبار و گزارش ها

صفحه 112

 

  علاقمندان برای دسترسی به دیگر مقالات نشریه یا ارسال مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنند

 

www.ijche.ir