« بازگشت

نشریه شماره 118 مهندسی شیمی ایران

نشریه شماره 118 مهندسی شیمی ایران


شماره118 مهندسی شیمی ایران با مطالب زیر منتشر شد و بر روی وبگاه نشریه قابل دسترسی است 

لینک دسترسی آزاد به این شماره:

 https://www.ijche.ir/issue_17841_19570.html

شماره جاری: دوره ۲۰، شماره ۱۱۸، آذر و دی ۱۴۰۰

 

سخن سردبیر

1. سرمقاله: معرفی اجمالی گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

صفحه 6-6

علی محبی

 

مقاله پژوهشی

2. امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها

صفحه 7-21

http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.259392.1076

سیامک علی پور؛ امیر حسین قافله باشی؛ چیا سواری

 

مقاله پژوهشی

3. تولید سبز نانوذرات دی‌اکسید قلع و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ اریو کروم بلک تی

صفحه 22-34

http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.268447.1086

مرتضی گل محمدی؛ مهرداد رکنی؛ علیرضا محمدی

 

مقاله پژوهشی

4. بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات یا تشکیل یخ محل برای انجام تعمیرات

صفحه 22-34

http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.269156.1088

توحید قزلقشلاقی؛ سعید زینالی هریس؛ ماریا نوروزی گزکوه؛ یاشار اسلامیان

 

مقاله پژوهشی

5. ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی

صفحه 50-65

 http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.269203.1089

جعفر قیدرخلجانی؛ محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهسا بابایی؛ شهره مسجدی

 

مقاله مروری

6. نگاهی بر فناوری تماس‌دهندۀ‌ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در جداسازی گاز کربن‏دی‏اکسید

صفحه 66-77

http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.264646.1093

میثم محمدی سعادت؛ سمیه نوروزبهاری؛ مجید اسماعیلی

 

مقاله پژوهشی

7. سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها

صفحه 78-87

http://dx.doi.org/10.22034/IJCHE.2021.276471.1094

مهوش انوری نژاد؛ هدا جعفری زاده مالمیری؛ افشین جوادی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی

 

مطالب عمومی

8. اخبار و گزارش ها

صفحه 90-93

 

علاقمندان برای دسترسی به دیگر مقالات نشریه یا ارسال مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنند:

www.ijche.ir

نشریه مهندسی شیمی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

لینک صفحه Linked In

https://www.linkedin.com/company/journal-of-iranian-chemical-engineering

 

لینک صفحه Academia

https://independent.academia.edu/IranianChemicalEngineeringJournal?from_navbar=true