« بازگشت

اسامی پذیرفته شدگان دکتری 1400 دانشکده مهندسی شیمی

اسامی پذیرفته شدگان دکتری 1400 دانشکده مهندسی شیمی


ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ

با کمال مسرت موفقیت پذیرفته شدگان دکتری 1400 دانشکده مهندسی شیمی را به ایشان و خانواده های محترمشان تبریک عرض می کنیم و امیدواریم با جدیتی که این عزیزان در پیشبرد امور آموزشی و پژوهشی خواهند داشت، باعث افتخار خود، خانواده دانشگاه تهران و کشور عزیزمان ایران بشوند.

 

نام

نام خانوادگی

رشته

دوره

رویا

نیکوسخن

 مهندسی شیمی

روزانه

رزیتا

اکبری

 مهندسی شیمی

روزانه

مجید

خورشیدیان

 مهندسی شیمی

روزانه

فاطمه

درزی رامندی

 مهندسی شیمی

روزانه

عاطفه

نادعلی

 مهندسی شیمی

روزانه

ندا

هاشمی پور

 مهندسی شیمی

روزانه

سیدمحمد

رضوی

 مهندسی شیمی

روزانه

مجتبی

صارمی

 مهندسی شیمی

روزانه

پیمان

پوراسماعیل سلاکجانی

 مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

روزانه

هلینا

خورسندجوجاده

 مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

روزانه

محمدعلی

سال مه

 مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

روزانه

ساجده

آقاسی

 مهندسی پلیمر

روزانه

علیرضا

بهزادی

 مهندسی پلیمر

روزانه

کیارش

فرج زاده اهری

 مهندسی پلیمر

روزانه

محمدرضا

صابری بیدگلی

 مهندسی پلیمر

روزانه

ارسلان

رفیعی

 مهندسی نفت گرایش مخازن

روزانه

علی محمد

محمدیان

 مهندسی نفت گرایش مخازن

روزانه

پروین

کلاه کج

 مهندسی نفت گرایش مخازن

روزانه

علی

حاتمی

 مهندسی شیمی

شبانه(نوبت دوم)

مهدیه

علی خوئی

 مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

شبانه(نوبت دوم)

مروارید

مقیمی

 مهندسی پلیمر

شبانه(نوبت دوم)

مهرشاد

منصوری

 مهندسی نفت گرایش مخازن

شبانه(نوبت دوم)