« بازگشت

انتخاب آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ به عنوان استاد برگزیده آموزش و تقدیر از آقای دکتر علی‌اصغر حمیدی به عنوان استاد پیشکسوت

انتخاب آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ به عنوان استاد برگزیده آموزش و تقدیر از آقای دکتر علی‌اصغر حمیدی به عنوان استاد پیشکسوت


به گزارش روابط عمومی دانشکدگان فنی، در این جشنواره که با حضور رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه دانشگاه، رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه دانشکدگان فنی و مدیران و مسئولان دانشکده و بخش‌های مختلف دانشگاه برگزار شد، ده عضو هیأت علمی دانشکدگان فنی به عنوان «اعضای هیات علمی برگزیده آموزشی»، یک عضو هیأت علمی دانشکدگان فنی، به عنوان «عضو هیات علمی شایسته تقدیر آموزشی»، دو کارشناس دانشکدگان فنی به عنوان «کارشناسان برگزیده آموزشی» و یک عضو هیأت علمی به عنوان «عضو هیأت علمی پیشکسوت آموزشی» انتخاب و تجلیل شدند و از دو عضو هیات علمی درگذشته دانشکدگان  در سال 1402 نیز با حضور خانواده آنها تجلیل به عمل آمد.

در این جشنواره آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ به عنوان استاد برگزیده آموزش و همچنین آقای دکترعلی اصغر حمیدی به عنوان استاد پیشکسوت تقدیر به عمل آمد