« بازگشت

انتخاب جناب آقای دکتر صراف‌زاده از طرف صندوق حمایت از پژوهشگران و فن‌آوران کشور به عنوان سرآمد علمی

انتخاب جناب آقای دکتر صراف‌زاده از طرف صندوق حمایت از پژوهشگران و فن‌آوران کشور به عنوان سرآمد علمی


با کمال خرسندی به استحضار می‌رساند جناب آقای دکتر صراف‌زاده از طرف صندوق حمایت از پژوهشگران و فن‌آوران کشور به عنوان سرآمد علمی انتخاب شدند. از طرفی ایشان جزو ۲ درصد دانشمندان پر استناد دنیا بر اساس آخرین گزارش دانشگاه استنفورد معرفی شدند. ضمن تبریک به جناب آقای دکتر، برای ایشان تندرستی و موفقیت بیشتر آرزومندیم.