« بازگشت

قابی زیبا از عکسهای قدیمی اساتید دانشکده مهندسی شیمی

قابی زیبا از عکسهای قدیمی اساتید دانشکده مهندسی شیمی


ردیف اول از سمت راست:
۱. دکتر نوید مستوفی
۲. دکتر عباسعلی خدادادی
۳. دکتر علی اصغر حمیدی
۴. دکتر طلعت قماشچی
۵. دکتر شهره فاطمی
۶. دکتر سید حسن فاطمی
۷. دکتر حسین بهمنیار

ردیف دوم از سمت راست:
۱. دکتر محمد مهدی منتظر رحمتی
۲. مهندس چنگیز زاهدی
۳. دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
۴. دکتر ایرج رضاییان باجگیران
۵. دکتر رحمت ستوده قره باغ
۶. دکتر قهرمان شمس
۷. دکتر محمد حسن پنجه شاهی
ردیف سوم از سمت راست:
۱. دکتر فرهنگ جلالی فراهانی
۲. دکتر محسن عدالت
۳. مهندس جواد ایوانی
۴. دکتر بهزاد میثمی
۵. دکتر گیتی ابوالحمد
۶. دکتر یدالله مرتضوی
۷. دکتر بابک کفاشیان