« بازگشت

کسب رتبه 45 توسط دانشکده مهندسی شیمی در رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان

کسب رتبه 45 توسط دانشکده مهندسی شیمی در رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان


دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، که بخش مهندسی دانشگاه محسوب می‌شوند، در آخرین نتایج رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان برای سال 2021، در رتبه 70 جهان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی پردیس، براساس داده‌های این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه تهران در رتبه کلی 338 و بخش مهندسی دانشگاه (دانشکده‌های فنی) در رتبه 70 جهان قرار گرفتند.

هم‌چنین سه دانشکده پردیس، در رتبه زیر 50  قرار گرفتند و سه دانشکده (چهار رشته) در رتبه بین 50 تا 150 جهان ارزیابی شده‌اند.

بدین ترتیب دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران با رتبه 45 بالاترین رتبه در بین دانشکده های مهندسی شیمی کشور را به خود اختصاص داده است.


 

رتبه جهانی

موضوع / دانشکده

24

مهندسی مکانیک

45

مهندسی شیمی

47

مهندسی عمران

94

مهندسی کامپیوتر

116

مهندسی الکترونیک

140

مهندسی علم مواد

143

محیط زیست