اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

آشنایی با دانشگاه تهران سیر تحولات، ظرفیت ها و افق ها مخصوص نودانشجویان کارشناسی

آشنایی با دانشگاه تهران سیر تحولات، ظرفیت ها و افق ها مخصوص نودانشجویان کارشناسی


آشنایی با دانشگاه تهران
 مخصوص نودانشجویان کارشناسی
 چهارشنبه ۲۱ مهر
 ۲۱ الی ۲۲:۳۰
 مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 مرکز علمی فرهنگی و مشاوره امین
 معاونت فرهنگی اجتماعی
 پارک علم و فناوری
 لینک شرکت در جلسه:
 https://vroom.ut.ac.ir/nahad2

آدرس کوتاه :