اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

انتخاب دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی در هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران

انتخاب دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی در هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران


انتخاب سه نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران به عنوان اعضاء هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران در مهرماه 1400

بدنبال برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران در روزهای یکشنبه ۲۵ و دوشنبه ۲۶ مهرماه 1400، اعضاء هیات علمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران جناب آقایان دکتر نوید مستوفی و دکتر امید توکلی به عنوان اعضاء هیئت مدیره و دکتر سیدحامد موسوی به عنوان بازرس انجمن برگزیده شدند.

در این انتخابات جناب آقایان مهندس سیدعباس موسوی رهپیما (موسس و رئیس هئیت مدیره شرکت فومن شیمی)، دکتر محمد رضا امیدخواه نسرین (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی)، دکتر وحید تقی خانی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران)، دکتر نوید مستوفی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دکتر سید علی حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی مهر و عضو هیات مدیره بانک شهر)، مهندس داود عابدی آملی (رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیایی بهداش و پارس سولفیت، عضو هیئت مدیره شرکت های بهداد – مهدتاژ و عضو هیئت مدیره شرکت آریا دیزل)، مهندس سید وحید حسینی (مدیر منطقه یک پارس شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت)، دکتر امید توکلی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و دکتر رهبر رحیمی (عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان) به عنوان اعضاء هیئت مدیره و همچنین جناب آقایان مهندس حجت الله بابایی (عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف) و دکتر سید حامد موسوی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) به عنوان بازرس انجمن، از سوی اعضاء مجمع عمومی برگزیده شدند.
??انجمن مهندسی شیمی ایران (http://che.ir) به عنوان یک انجمن علمی و سازمانی مردم نهاد-زیرمجموعه کمیسیون انجمنهای علمی کشور-در سال 1371 به منظور ارتقای دانش فنی این رشته، افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، کاریابی و راهنمایی شغلی برای کارآفرینی در مهندسی شیمی و ایجاد جامعه منسجم مهندسی شیمی تأسیس شد. انجمن توسط یک هیئت مدیره اداره می شود که انتخابات آن هر سه سال یکبار از طریق برگزاری مجمع عمومی و با نظارت وزارت علوم انجام گرفته و با معرفی کاندیداها و رأی گیری، 9 نفر اصلی،3نفر عضو علی البدل،2 نفر بازرس و 1نفر بازرس علی البدل مشخص می شوند. فعالیتهای انجمن در چارچوب کمیته های مختلفی همچون: کمیته همایشها، کمیته واژه گزینی، کمیته صنعت، کمیته مسابقات علمی، کمیته انفورماتیک، کمیته عالی دانشجویی، کمیته نشریات و کمیته روابط بین الملل اجرایی می شود.

 

آدرس کوتاه :