اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

مقدمه ای بر CORSIA و وضعیت اجرای آن در ایران

مقدمه ای بر CORSIA و وضعیت اجرای آن در ایران


گروه هم اندیشی انرژی ، کربن و آب

برنامه هم اندیشی مجازی در زمینه "کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در صنعت حمل و نقل هوایی"

موضوع: "مقدمه ای بر CORSIA و وضعیت اجرای آن در ایران"

 تاریخ: چهارشنبه ۲۴ شهریور  ۱۴۰۰

زمان : ساعت ٢١ تا ٢٢ بوقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/ZU1rNxTAchWC
ارائه دهنده : امیرحسین هادیان

سمت : کارشناس دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری
CORSIA Focal Point of IR. Iran

 

آدرس کوتاه :