اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

مهلت ارائه درخواست حذف نیمسال ۲-۹۸

مهلت ارائه درخواست حذف نیمسال ۲-۹۸


باتوجه به اصلاح تاریخ حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در تقویم آموزشی، آخرین مهلت ارائه درخواست جهت حذف نیمسال تحصیلی (با احتساب - بدون احتساب) در سنوات تحصیلی تا پایان زمان حذف اضطراری طبق تقویم دانشگاهی می‌باشد. بدیهی است به درخواست‌های واصل شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس کوتاه :