اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

وبینار استانداردسازی بازدهی آب-3 آبان

وبینار استانداردسازی بازدهی آب-3 آبان


وبینار باشگاه صاحب نظران انرژی ایرانیان

موضوع: "استاندارد سازی بازدهی آب"

تاریخ: دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

زمان: ساعت ۲۱ تا ۲۲ به وقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/ZQCne6qCyvfZ

ارائه دهنده: دکتر بهمن حیدری

سمت: مدیرعامل شرکت انرژی پایش سیستم البرز و رییس کمیته فنی مدیریت انرژی سازمان ملی استاندارد

 

آدرس کوتاه :