پریسا مطلوبی

پریسا مطلوبی

کارشناس ارشد آزمایشگاه شیمی تجزیه

دانشکده مهندسی شیمی

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

 

مشخصات فردی

نام: پریسا

نام خانوادگی: مطلوبی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس شیمی تجزیه

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران دانشکده علوم

سال اخذ مدرک تحصیلی: 138

مشخصات شغلی

وضعیت استخدام: رسمی قطعی

پست سازمانی: کارشناس ارشد مسئول آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشکده مهندسی شیمی

سابقه خدمت : 20 سال (از 137)

 

 

      

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

دوره های آموزشی گذرانده شده

الف- نرم افزاری:

IT -

WORD -

EXCELL -

Power Point -

Internet -

Windoes

DOS

ب- آموزشی تخصصی

- دوره ایمنی  HSE

- روشهای طیف سنجی مادون قرمز IR

- کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی Gc- Mass

GC - کروماتوگرافی گازی GC

- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC

- روشهای فتومتری و اسپکتروفتومتری

- ایمنی آزمایشگاه و خطرات

 

مقالات و سمینارها

- ماندگاری امولسیونها ( ارائه در کشور چک)

 

 

 

 

-2 بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر ماندگاری امولسیونهای طعم دهنده  (ارائه شده در گرگان)

 

 

 

 3- ارائه شده در کرمان

 

 

4- اندازه گیری مقادیر کمتر از نانومولار متوکلوپرامید

 

 

 

 

تدوین جزوات آموزشی:

-1 - تدوین جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه

-2 - تدوین جزوه " هیدروکربورها" برای تدریس در دوره های آموزشی پتروشیمی

 

 

 

پروژه های تحقیقاتی

 1 - بررسی فنی اقتصادی. . . . .

 

2 -  بررسی و انتخاب پوشش های پلیمری

 

 

 

3-  تاثیر عوامل فیزیکی. . . . .

 

 

 

پروژه های متفرقه :

- بررسی خواص زئولیت ها

- بررسی و اصلاح خواص گچ و سیمان

- بررسی و اصلاح کائولن ها برای ساخت ظروف چینی

- - بررسی و اندازه گیری میزان خوردگی کاشی های ساختمانی کف و دیوار در مقابل شرایط اسیدی و

بازی و شرایط محیطی مختلف

- بررسی درصد خلوص لیتیم برماید در چیلرهای جذبی

- آنالیز انواع آب ، خاک ، مواد معدنی ، غذایی ؛ شیمیایی ، دارویی و . . .

-  و . . . . .

 

 

آزمایشهای ارائه شده در هر ترم برای دانشجویان آزمایشگاه شیمی تجزیه

- انجام انواع روشهای شیمی تجزیه کلاسیک از قبیل انواع مختلف تیتراسیون، گراویمتری و . . .برای

تعیین مقدار مواد و عناصر در هر نوع نمونه

- انجام آزمایشهای فلیم فتومتر

- الکتروشیمی

- هدایت سنجی

- اسپکتروفتومتری

-  و . . . .