- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

شیمی آلی

اعضاء


سرپرست آزمایشگاه: دکتر پیام زاهدی
پست الکترونیک : phdzahedi@ut.ac.ir

تلفن: 02161113062