- سه‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاه نفت

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: دکتر قدرت الله هاشمی مطلق

پست الکترونیک : ghmotlagh@ut.ac.ir

تلفن : 02161112228

..................................................................................................................................................................

سرپرست آزمایشگاه: امید توکلی

پست الکترونیک :otavakoli@ut.ac.ir

تلفن : 02161112228