آرشیو اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بررسی هدف در برنامه های انرژی ایران و سایر کشورها

شناسه : 110963397

بررسی هدف در برنامه های انرژی ایران و سایر کشورهاگروه هم اندیشی انرژی ، کربن و آب

برنامه هم اندیشی مجازی در زمینه سیاستگذاری انرژی

موضوع: "بررسی هدف
در برنامه های انرژی ایران و سایر کشورها "

 تاریخ: پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰

زمان : ساعت ۱۸ تا ۲۰ بوقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/zfq6g0JiNdyh

ارائه دهنده :  مهندس احسان مرعشی

سمت : مدیر توسعه بازار شرکت مهندسین مشاور انرژی نواندیش