آرشیو اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سیستم انرژی کشور آشفته و ناپایدار، چه باید کرد

شناسه : 127834290

سیستم انرژی کشور آشفته و ناپایدار، چه باید کردوبینار باشگاه صاحب نظران انرژی ایرانیانموضوع: "سیستم انرژی کشور آشفته و ناپایدار، چه باید کرد"


 تاریخ: دوشنبه 9 خرداد  ۱۴۰۱

زمان : ساعت ٢١ تا ٢٢ بوقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/lbggvjc2kvoZ

ارائه دهنده :  آقای دکتر هاشمی اورعی

سمت : عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف