آرشیو اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ضرورت اصلاح ساختار تعرفه برق بخش خانگی و ارائه مدل پیشنهادی؛ راهکاری برای دوره گذار تا بسترسازی اجرای طرح کارت انرژی

شناسه : 112111637

ضرورت اصلاح ساختار تعرفه برق بخش خانگی و ارائه مدل پیشنهادی؛ راهکاری برای دوره گذار تا بسترسازی اجرای طرح کارت انرژیگروه هم اندیشی انرژی ، کربن و آب

برنامه هم اندیشی مجازی در زمینه یارانه انرژی

موضوع: "ضرورت اصلاح ساختار تعرفه برق بخش خانگی و ارائه مدل پیشنهادی؛ راهکاری برای دوره گذار تا بسترسازی اجرای طرح کارت انرژی"

 تاریخ: دوشنبه ۱۵ شهریور  ۱۴۰۰

زمان : ساعت ٢١ تا ٢٢ بوقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/YFuAEpBahG2X

ارائه دهنده : دکتر جواد نوفرستی

سمت : پژوهشگر حوزه انرژی و مدرس دانشگاه