آرشیو اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

مروری بر برخی مفاهیم و کاربردهای یادگیری ماشین در دوره های آموزش مهندسی

شناسه : 127934052

مروری بر برخی مفاهیم و کاربردهای یادگیری ماشین در دوره های آموزش مهندسی