آرشیو اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نشریه فناوری‌های سبز "شماره - زمستان 1400"

شناسه : 121502061

نشریه فناوری‌های سبز "شماره - زمستان 1400"در این شماره، موضوعات مختلفی را در بخش مقالات، اعم از معرفی نرم افزار و کتاب خواهید خواند که می توان به  اکوسیستم نوآوری و استارت آپ های سنگاپور، فناوری جذب CO2 از هوا اشاره کرد. همچنین، موضوعات آسفالت و زیرساخت سبز نیز از مقالاتی است که  بیشتر از دید مهندسان عمران قابل توجه است.

در بخش اخبار، موضوعاتی شامل نسل جدید باتری های خورشیدی، تبدیل کارخانه آمونیاک به هیدروژن سبز, نانوشکلات و نقش فرودگاه های استرالیا جهت توسعه انرژی خورشیدی را خواهیم خواند.
 
در ادامه با دکتر فرید صفری از دانشگاه OntarioTech University Canada و موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، و همچنین دکتر ناصر مقدسی، متخصص حوزه بین الملل محیط زیست، مصاحبه ای توسط بخش اخبار تهیه شده است.

 تاریخ های مهم کنفرانس های بین المللی و داخلی حوزه محیط زیست را در صفحات آخر نشریه بخوانید.

 دانلود نشریه:
https://cheeng.ut.ac.ir
 سایت نشریه
https://greentechsj.ut.ac.ir
صفحه لینکدین:
http://www.Linkedin.com/company/greentechsj