آرشیو اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

چاپ جلد اول و جلد دوم کتاب مهندسی فرایند شیمیایی جناب آقای دکتر ستوده قره باغ توسط انتشارات Wiley

شناسه : 129791733

چاپ جلد اول و جلد دوم کتاب مهندسی فرایند شیمیایی جناب آقای دکتر ستوده قره باغ توسط انتشارات Wiley                   
    مهندسی فرایند شیمیایی (جلد اول)             مهندسی فرایند شیمیایی (جلد دوم)