- جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

اعضاء هیئت علمی فعال


بیژن نامدارزنگنه

بیژن نامدارزنگنه،(بازنشسته)

مربی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز
صفحه رخ نما

توضیحات شخصی

طرح های کاربردی