اعضای هیات علمی فعال

محمد نجفی

محمد نجفی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
پلیمر
شماره تماس : 02161112195
صفحه رخ نما
Scopus
  • 509 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 1299 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) ، مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

1384 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) ، مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) ، مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

1377 ← 1381

فعالیت های علمی