اعضای هیات علمی فعال

سیامک مطهری مقدم

سیامک مطهری مقدم،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
پلیمر | فرآیند و نانوفناوری
شماره تماس : 02166967782
صفحه رخ نما
Scopus
  • 387 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کوئینز ، مهندسی متالوژی

1371 ← 1377

کارشناسی ارشد ، امیرکبیر ، مهندسی پلیمر

1367 ← 1370

کارشناسی ، امیرکبیر ، مهندسی پلیمر

1362 ← 1366

فعالیت های علمی