- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

مدیر قطب


مدیرقطب

دکتر رضا ضرغامی

 پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

ساختمان آبشناسی

تلفن: 61112212-021
ایمیل:

 

نام قطب به زبان فارسی و انگلیسی


نام قطب فرایندهای داروسازی (Pharmaceutical Processes Centers of Excellence) می‌باشد.

تعریف و هدف


قطب فرایندهای داروسازی با هدف به کار‌گیری علوم و فنون جدید مهندسی در طراحی دستگاه‌ها، خطوط فرآیند و تولید مواد دارویی، برنامه‌ریزی و ایجاد گردید. این قطب جنبه‌های تئوری و عملی طراحی را که شامل طراحی واحدهای فرآیند، طراحی خطوط مختلف آماده‌سازی، فرآوری، کنترل و بسته بندی مواد دارویی و همچنین طراحی کارخانجات تولیدی صنایع داروسازی می‌باشد را مورد توجه قرار می‌دهد.

در این راستا و به منظور تقویت علمی صنعت داروسازی کشور گسترش این رشته در سطح کشور و همچنین گسترش مرزهای دانش و فن‌آوری، قطب فرایندهای داروسازی با اهداف زیر تشکیل گردید:

 • انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در جهت توسعه فن‌آوری و تولید داروهای جدید
 • کمک به پیشبرد و گسترش مرزهای دانش
 • دست یابی به جدیدترین مبانی علمی و پژوهشی و نوآوری در زمینه‌های علمی و صنعتی مربوطه
 • تسلط یافتن پژوهش‌گران بر آثار علمی و فنی مهم در یک یا چند زمینه در جهت آموزش و پژوهش، برنامه‌ریزی، اجراء ،هدایت، نظارت، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و صنعتی کشور در زمینه‌های مرتبط با مهندسی داروسازی 
 • تربیت افراد متخصص جهت آموزش و پژوهش در مراکز آموزشی و پژوهشی و صنعتی کشور در زمینه مهندسی داروسازی برای اولین بار در کشور
 • در همین راستا، گسترش رشته نو ظهور و بین‌رشته‌ای مهندسی داروسازی در سطح دانشگاه‌های دیگر و به طور کلی در سطح کشور با توجه به رسالت مادر‌گونه دانشگاه تهران در بین دانشگاه‌های دیگر کشور
 • ارتقاء توانمندی‌های ملی در زمینه تولید مواد میانی و مواد مؤثره دارویی
 • انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در جهت توسعه فن‌آوری و تولید داروهای جدید با استفاده از مزیت‌های داخلی
 • پزوهش‌های فرایندی و جداسازی در زمینه دارویی مانند جذب، واکنش، استخراج، تبخیر، کریستالیزاسیون، تقطیر، تقطیر واکنشی و .... و بهینه سازی آن‌ها در حوزه دارویی
 • پزوهش‌های کاربردی پایلوت دارویی (‌باید توجه داشت که پایلوت های دارویی دارای اندازه های به مراتب کوچک تر از پایلوت‌های مهندسی شیمی بوده و نباید آن‌ها را با پایلوت‌های معمولی اشتباه کرد و امکان نصب آن‌ها در محیط‌های آزمایشگاهی معمولی نیز امکان پذیر است)
 • فرآیند‌های زیست‌ فن‌آوری کاربردی در صنایع داروسازی
 • فن‌آوری‌های جدید واکنش‌های کاتالیستی (یا نانو کاتالیستی) در میکرو راکتور‌ها برای سنتز داروهای پیچیده جدید
 • فرایند‌های نانو دارویی با تکیه بر رویکرد‌های جدید در زمینه سنتز داروهای کمیاب
 • فرایند‌های داروی‌های مبنای پلیمری با تکیه بر رویکرد‌های جدید انتشارکنترل شده دارو
 • سامانه‌های فرایندی مرتبط با پودر‌های دارویی در اندازه های ذرات مختلف
 • استخراج مواد اولیه دارویی از گیاهان دارویی بومی ایران
 • آنالیز ترکیبات دارویی بر مبنای دیدگاه جدید روش‌های آنالیز فرایندی (پایش پیوسته)
 • بررسی اثر بزرگ‌نمایی و بهینه‌سازی عملیات تولید صنعتی (مرحله‌های بعد از سنتز مواد موثره دارویی)
 • بررسی اثرات زیست محیطی تولید مواد موثره دارویی با تکیه بر تولید بهینه محصول بر مبنای مطالعات ریسک
 • زیست‌مواد با کاربرد دارویی (کاتالیست آنزیمی و زیستی، ...)
 • مهندسی بافت با رویکرد دارورسانی و تشخیص (چاپ‌گر زیستی، زیست‌ربات و ...)
 • حسگر زیستی
 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی سامانه‌های دارویی

 

اعضای هیات علمی قطب

همکارانی که در این قطب فعالیت خواهند نمود عبارتند از:

 1. دکتر رضا ضرغامی
 2. دکتر سید حسن جعفری
 3. دکتر قاسم عموعابدینی
 4. دکتر حسین ابوالقاسمی
 5. دکتر محمد حسین صراف‌زاده
 6. دکتر علیرضا وطن‌آرا
 7. دکتر بابک کفاشی
 8. دکتر محمدرضا مهرنیا
 9. دکتر اسماعیل حریریان

 

رئیس قطب:

دکتر رضا ضرغامی