- جمعه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

تقویم آموزشی


تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400 ویژه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
تقویم جدید آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸