آدرس: میدان انقلاب - خیابان 16 آذر - دانشگاه تهران - پردیس مرکزی دانشکده فنی - دانشکده مهندسی شیمی

 

تلفن دانشکده : 61112203 (021) - 66498982 (021)

 

نمابر: 66957784 (021)