- یک‌شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۳

اعضاء هیئت علمی فعال


نمایش 48 نتیجه
از 1
 
حسین ابوالقاسمی

حسین ابوالقاسمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد امامی نیری

محمد امامی نیری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا بهرامیان

علیرضا بهرامیان 

دانشیار
شماره تماس: 8632975
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین بهمنیار

حسین بهمنیار 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسن پنجه شاهی

محمدحسن پنجه شاهی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پیمان پورافشاری

پیمان پورافشاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا تراشی

سارا تراشی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امید توکلی

امید توکلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحسن جعفری امان آبادی

سیدحسن جعفری امان آبادی 

استاد
شماره تماس: 02161112857
اتاق: 232
پست الکترونیکی: 
فرهنگ جلالی فراهانی

فرهنگ جلالی فراهانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمصطفی حسینی

سیدمصطفی حسینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نگهدار حسین پور

نگهدار حسین پور 

استادیار
شماره تماس: 02161114712
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پریسا خدیوپارسی

پریسا خدیوپارسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیاوش ریاحی بنی

سیاوش ریاحی بنی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید راشدی

حمید راشدی 

استاد
شماره تماس: 02161113058
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا رسایی

محمدرضا رسایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهزاد رستمی

بهزاد رستمی 

دانشیار
شماره تماس: 02161114736
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پیام زاهدی

پیام زاهدی 

دانشیار
شماره تماس: 61113062
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحمت ستوده قره باغ

رحمت ستوده قره باغ 

استاد
شماره تماس: 02161112855
اتاق: 2855
پست الکترونیکی: 
مژده سجادی

مژده سجادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی شریعتی نیاسر

مجتبی شریعتی نیاسر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی شکاری فرد

علی شکاری فرد 

دانشیار
شماره تماس: 02188359962
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زینب صالحی

زینب صالحی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهنام صدائی

بهنام صدائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا ضرغامی

رضا ضرغامی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسیم طاهونی

نسیم طاهونی 

دانشیار
شماره تماس: 61113433
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مژگان عباسی

مژگان عباسی 

استادیار
شماره تماس: 61114767
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هدایت عزیزپور

هدایت عزیزپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهره فاطمی

شهره فاطمی 

استاد
شماره تماس: 61112229
اتاق: 327
پست الکترونیکی: 
علیرضا فتح اللهی

علیرضا فتح اللهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن فتوره چی

هومن فتوره چی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهرابعلی قربانیان

سهرابعلی قربانیان 

دانشیار
شماره تماس: 61112223
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک کفاشی

بابک کفاشی 

استاد
شماره تماس: 021-66967789
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یداله مرتضوی

یداله مرتضوی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوید مستوفی

نوید مستوفی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیامک مطهری مقدم

سیامک مطهری مقدم 

دانشیار
شماره تماس: 02166967782
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا منصور پور

زهرا منصور پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد نجفی

محمد نجفی 

استادیار
شماره تماس: 02161112195
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی نخعی

علی نخعی 

دانشیار
شماره تماس: 02161114737
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدجلال الدین هاشمی اغچه بدی

سیدجلال الدین هاشمی اغچه بدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قدرت اله هاشمی مطلق

قدرت اله هاشمی مطلق 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی وطنی

علی وطنی 

استاد
شماره تماس: 88626457
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هلما وکیلی

هلما وکیلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 48 نتیجه
از 1