- چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در راستای تقویت علمی دانشجویان و یادگیری مفاهیم عملی کتب دانشگاهی، آزمایشگاههای آموزشی مجهزی به منظور انجام آزمایشهای مختلف طراحی کرده است. کلیه دانشجویان دوره کارشناسی این رشته ملزم به گذراندن واحدهای مرتبط درسی در این آزمایشگاهها می باشند.

 

شیمی تجزیه


فرایند پلیمر ها


مکانیک سیالات


شیمی آلی


کنترل فرایندی

آزمایشگاه زیست فناوری

شیمی فیزیک


عملیات واحد (اصول مهندسی شیمی)

کارگاه عمومی

خواص مواد پلیمری


انتقال حرارت