- شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۱

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در راستای تقویت علمی دانشجویان و یادگیری مفاهیم عملی کتب دانشگاهی، آزمایشگاههای آموزشی مجهزی به منظور انجام آزمایشهای مختلف طراحی کرده است. کلیه دانشجویان دوره کارشناسی این رشته ملزم به گذراندن واحدهای مرتبط درسی در این آزمایشگاهها می باشند.

 

شیمی تجزیه


کنترل فرایندی


فرایند پلیمر ها

نفت


شیمی آلی


مکانیک سیالات

شیمی فیزیک


عملیات واحد (اصول مهندسی شیمی)

آزمایشگاه زیست فناوری

خواص مواد پلیمری


انتقال حرارت

کارگاه عمومی