- سه‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳

شرح وظایف معاونت پژوهشی


حوزه معاونت پژوهشی

در حوزه پژوهشی، بررسی درخواستهای فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشکده و نظارت بر انجام امور مربوط به آن، نظارت بر امور مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده در کنفرانس های بین المللی، اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب، نظارت بر اجرای سمینارها و کنفرانس های علمی، اطلاع رسانی بخشنامه ها و دستورالعملهای پژوهشی به اساتید دانشکده و مدیریت جلسات پژوهشی دانشکده از مهمترین وظایف این معاونت است. از دیگر وظایف این حوزه می توان به برقراری ارتباط با مراکز صنعتی و پژوهشی به منظور اخذ پروژه های پژوهشی بنیادی و کاربردی و انجام خدمات پژوهشی برای صنایع اشاره نمود.


معاونت پژوهشی

دکتر امید توکلی

 پردیس مرکزی دانشکدگان فنی - ساخمان آبشناسی

طبقه اول - دفتر معاونت

تلفن: 61112931-021

ایمیل: otavakoli@ut.ac.ir

 

کارشناس پژوهشی

شیما سنکی

 پردیس مرکزی دانشکدگان فنی - ساخمان آبشناسی

طبقه اول - دفتر معاونت

تلفن: 61112931-021

ایمیل: