- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

حسابداری


 
امیرعلی ادیبی
دفتر: پردیس مرکزی دانشکده‏ های فنی
دانشگاه تهران - پردیس مرکزی - طبقه اول
تلفن: 61113604-021 
 
 

 

 
سلمان رموزی
دفتر: پردیس مرکزی دانشکده‏ های فنی
دانشگاه تهران - پردیس مرکزی - ساختمان آبشناسی - طبقه دوم
تلفن: 61113858-021

 

شرح وظایف


یکی از بخش‌های مهم که در زیرمجموعه معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی شیمی قرار دارد، حسابداری و کارپردازی می‌باشد. در حقیقت اهمیت موضوع را می‌توان با مواردی که در شرح وظایف این قسمت است بیان نمود:

1-  تهیه و تنظیم لیست مشخصات داوران مدعو و اساتید دانشکده مهندسی شیمی جهت پرداخت حق‌الزحمه

2-  ارتباط روزانه و هفتگی با بانک‌های طرف دانشکده جهت انتقال فیش‌ها و چک‌ها و نیز واردنمودن کلیه خریدهای دانشکده در سامانه معاملات فصلی اداره مالیات و دارائی

3- انواع خریدهای مربوط به دانشکده اعم از مصرفی و غیرمصرفی

4- تعامل با فروشگاه‌های مختلف در سطح شهر و انتخاب بهترین آنها از جهت کیفیت محصول، قیمت و تداوم کار با آنها