معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دانشکده مهندسی شیمی
- سه‌شنبه، ۲۸ دی ۱۴۰۰

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


شرح وظایف

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیِ دانشکده‌ی مهندسی شیمی، متولی اصلی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبه های آموزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در همین راستا، این معاونت مسئولیت‌ها و وظایف زیر را عهده‌دار است:

  • هدایت تحصیلی دانشجویان و انجام بررسی‌ها و اقدامات لازم درخصوص درخواست‌های آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی، مطابق مقررات

  • نظارت بر محتوا و برنامه آموزشی مصوب، ارزیابی، بازنگری و به روز رسانی آن

  • ارزشیابی منظم فعالیت‌های آموزشیِ اعضای هیات علمی جهت ارتقاء کیفیت آموزش

  • نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها و قوانین آموزشی

  • برنامه‌ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه‌ی برنامه‌های آموزشی و راه‌اندازی درس‌ها و رشته‌های جدید

  • تخصیص ظرفیت متناسب به دروس ارائه شده و مدیریت فرآیند ثبت نام دانشجویان در هر نیم‌سال

  • برگزاری جلسات مصاحبه داوطلبین شرکت کننده در مصاحبه دکتری

  • هماهنگی با سایر بخش‌ها، گروه‌ها و گرایش‌ها در جهت نیل به اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

  • برقراری ارتباط با معاونت آموزشیِ پردیس دانشکده‌های فنی و معاونت آموزشی دانشگاه به‌منظور اطلاع از سیاست‌های آموزشی و ارائه‌ی پیشنهادات و درخواست‌ها

 

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)

معصومه حسنی

پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

طبقه 2 - آموزش

تلفن: 61112245-021 - 66953023-021
ایمیل: mhasany@ut.ac.ir

 

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی ارشد)

فاطمه جمشیدی

پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

طبقه 2 - آموزش

تلفن: 61112865-021
ایمیل: fjamshidi@ut.ac.ir

 

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی ارشد)

رسول امیری شیراز

پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

طبقه 2 - آموزش

تلفن: 61112865-021
ایمیل: amirishiraz@ut.ac.ir

 

کارشناس آموزش (مقطع  دکتری)

سمیه حسن نژاد

پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

طبقه 2 - آموزش

تلفن: 61113059-021
ایمیل: shassannejad@ut.ac.ir

 

کارشناس مسئول آموزش (موارد خاص)

مهندس علی نوروزی

پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

طبقه 2 - آموزش

تلفن: 61113061-021
ایمیل: anoroozi@ut.ac.ir

 

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)

رخساره مقدسیان

پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

طبقه 2 - آموزش

تلفن: 61112245-021  - 66953023-021
ایمیل: kesfahani@ut.ac.ir

 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکترزهرا منصورپور

 پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

طبقه 2 - دفتر معاونت

تلفن: 61112196-021
ایمیل: mansourp@ut.ac.ir

 

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)

کبری اصفهانی

پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

طبقه 2 - آموزش

تلفن: 61112245-021  - 66953023-021
ایمیل: kesfahani@ut.ac.ir