اعضای هیات علمی باز نشسته


نمایش 15 نتیجه
از 1
 
گیتی ابوالحمد

گیتی ابوالحمد (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد ایوانی

جواد ایوانی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین پازنده

حسین پازنده (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود ترابی انگجی

محمود ترابی انگجی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر حمیدی

علی اصغر حمیدی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی دانش

سیدعلی دانش (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج رضائیان باجگیران

ایرج رضائیان باجگیران (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
چنگیز زاهدی

چنگیز زاهدی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناهید شاه حسینی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افسانه صدر

افسانه صدر (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن عدالت

محسن عدالت (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحسن فاطمی

سیدحسن فاطمی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طلعت قماشچی

طلعت قماشچی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بیژن نامدارزنگنه

بیژن نامدارزنگنه (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 15 نتیجه
از 1