- جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

اعضاء هیئت علمی فعال


جواد ایوانی

جواد ایوانی،(بازنشسته)

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی