- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

شرح وظایف


دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران با همکاری اعضای هیئت علمی تعداد زیادی آزمایشگاه تحقیقاتی راه اندازی کرده است. این آزمایشگاهها بستر لازم برای انجام پژوهش های علمی بنیادی و کاربردی، ارتقای توان پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و نیز ارایه خدمات فنی و مهندسی را ایجاد کرده است.


chemical
استخراج مایع-مایع و پدیده های سطحی

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
شبیه سازی فرایندها

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
فناوری های سبز

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
مرکز آنالیز (خدمات محور)

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
بیوتکنولوژی

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
شیمی فیزیک

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
کاتالیست و مهندسی واکنشها

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
نانوبیوپلیمرها

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
پدیده های انتقال و نانو فناوری

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
فرایندهای غشایی و تصفیه پساب

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
مدل سازی فرآیندهای جداسازی و فناوری های نانو

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
سیستم های چند فازی

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
فرایندهای جذب سطحی

آزمایشگاههای تحقیقاتی

chemical
مواد و پلیمرهای پیشرفته

آزمایشگاههای تحقیقاتی