- سه‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳

شیمی فیزیک

تاریخچه آزمایشگاه شیمی فیزیک:

 


آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی در سال 1337 به ریاست مرحوم دکتر فرحان تاسیس شد و آقای مهندس ایوانی و آقای قازانچایی بعنوان کارشناسان آزمایشگاه بودند و پس از ایشان مرحوم دکتر پازنده مسئولیت آزمایشگاه را بر عهده داشتند که بعد از بازنشستگی ایشان آقای مهندس ایوانی تا پایان خدمتشان مسئول آزمایشگاه بودند. از سال 1392 تا کنون نیز آقای دکتر کفاشی مسئول آزمایشگاه و خانم آقایی کارشناس این آزمایشگاه می باشند.

آزمایشگاه مذکور در دانشکده فنی دانشگاه تهران قدمت زیادی دارد و در حال حاضر بطور میانگین، سالانه بیش از 80 دانشجو در رشته مهندسی شیمی را آموزش می دهد. دستور کار اولیه که توسط آقای مهندس ایوانی تهیه شده بود در سال 1401 با فرمت پیشنهادی ریاست وقت دانشکده آقای دکتر ضرغامی، توسط کارشناس آزمایشگاه مورد بازنگری و تدوین مجدد قرار گرفت.

در آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی دانشجویان پس از گذراندن مباحث تئوری درس شیمی فیزیک، درس آزمایشگاه را اخذ نموده و تعداد 10 آزمایش را با تدریس کارشناس آزمایشگاه انجام می دهند.