اعضای هیات علمی فعال

علی وطنی

علی وطنی،

استاد
 • نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی گلستان
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | فرآیند و نانوفناوری
شماره تماس : 88626457
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1721 ارجاعات
 • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
 • 2380 ارجاعات
 • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

 • عضو کارگروه فنی و مهندسی برای داوری طرحهای تحقیقاتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1398←1398
 • عضو کارگروه فنی و مهندسی برای داوری طرحهای تحقیقاتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1398←1398
 • نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی گلستان 1397←…
 • نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امنای دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان گلستان 1395←1399
 • عضو کمیسیون دائمی هیات امنای باشگاه دانش آموختگان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی 1393←1396
 • عضو هیات امنای پارک فناوری پردیس وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1393←1399
 • عضو هیات امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 1393←1399
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی انرژی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری 1393←1399
 • عضو هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی 1393←1399
 • عضو اصلی کمیسیون تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1392←1399
 • مدیر اجرائی طرح کلان ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز 1391←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، لیدز ، مهندسی شیمی

1371 ← 1376

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی شیمی

1363 ← 1365

کارشناسی ، تهران ، مهندسی شیمی

1354 ← 1363

فعالیت های علمی