- جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

اعضاء هیئت علمی فعال


چنگیز زاهدی

چنگیز زاهدی(بازنشسته)

پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی