اعضای هیات علمی فعال

محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی،(بازنشسته)

استادیار
  • مدیر کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 506 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • مدیر کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران 1394←1400
  • مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه تهران 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1380 ← 1388

فعالیت های علمی