- جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

اعضاء هیئت علمی فعال


محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی،(بازنشسته)

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 734 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰

پروفایل

  • مدیر کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران 1394←1400
  • مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه تهران 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1380 ← 1388

فعالیت های علمی