اعضای هیات علمی فعال

محمود ترابی انگجی

محمود ترابی انگجی،(بازنشسته)

دانشیار
  • عضویت در شورای مرکزی سومین جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران (جایزه شهید دکتر چمران)
  • رئیس کمیته صنایع راهبردی صنایع نفت
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 89 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 527 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • رئیس کمیته صنایع راهبردی صنایع نفت 1392←…
  • عضویت در شورای مرکزی سومین جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران (جایزه شهید دکتر چمران) 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، اوکلاهما ، مهندسی شیمی

… ← 1370

کارشناسی ، اوکلاهما ، مهندسی شیمی

… ←

دکتری ، آرکانزاس ، مهندسی شیمی

… ← 1370

فعالیت های علمی