- پنج‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

اعضاء هیئت علمی فعال


محمود ترابی انگجی

محمود ترابی انگجی،(بازنشسته)

دانشیار
  • عضویت در شورای مرکزی سومین جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران (جایزه شهید دکتر چمران)
  • رئیس کمیته صنایع راهبردی صنایع نفت
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 486 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 664 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • رئیس کمیته صنایع راهبردی صنایع نفت 1392←…
  • عضویت در شورای مرکزی سومین جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران (جایزه شهید دکتر چمران) 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، اوکلاهما ، مهندسی شیمی

… ← 1370

Ph.D ، آرکانزاس ، مهندسی شیمی

… ← 1370

B.S ، اوکلاهما ، مهندسی شیمی

… ←

کلمات کلیدی