- سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۲

انتقال حرارت

تاریخچه آزمایشگاه انتقال حرارت:


آزمایشگاه انتقال حرارت تا سال 1396 توسط سرکار خانم مهندس افسانه صدر اداره می­گردید. پس از بازنشستگی ایشان، جناب آقای دکتر هدایت عزیزپور سرپرستی آزمایشگاه انتقال حرارت را بر عهده داشته است.

دستگاه­های این آزمایشگاه از شرکت‌ Armfield انگلستان خریداری شده‌اند.

اهداف آموزشی آزمایشگاه انتقال حرارت:

دستگاه­ها و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه این امکان را برای دانشجویان فراهم می­آورد تا اصول، مفاهیم و تئوری ارائه شده در دروس انتقال حرارت یک و دو را در عمل مشاهده و تجربه نمایند. این آزمایشگاه به طور میانگین هر ساله پذیرای بیش از 100 دانشجو در رشته­ های مهندسی شیمی، نفت و پلیمر می­باشد.

دستگاه­های آزمایشگاه عبارتند از :

  1. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش هدایت (خطی و شعاعی)
  2. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش جابه­ جایی (آزاد و اجباری)
  3. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع
  4. بررسی انتقال حرارت در مبدل ­های گرمایی
  5. بررسی روش­های دماسنجی
  6. بررسی انتقال حرارت جوشش
  7. مخازن همزن­دار

 

زمستان 1401