- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اعضاء هیئت علمی فعال


گیتی ابوالحمد

گیتی ابوالحمد،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما

افتخارات