تقدیر از دانشجویان برگزیده‌ی دانشکده در المپیاد علمی دانشجویی مهندسی شیمی


روز هفتم آبان‌ماه در جلسه شورای عمومی دانشکده مهندسی شیمی، با حضور ریاست و اعضای هیئت علمی دانشکده، از برگزیدگان بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور تقدیر به عمل آمد. المپیادهای علمی دانشجویی هر ساله در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود و دانشجویان دوره کارشناسی از سال سوم به بعد می‌توانند در آن‌ها شرکت کنند. در رقابت سال 1402 خانم هانیه صابری توکلی و آقای محمد باغانی، به ترتیب ورودی 1399 و 1398 دانشکده مهندسی شیمی، رتبه‌های سوم و هفتم کشوری در المپیاد مهندسی شیمی را کسب کردند. به این دانشجویان عزیز افتخار می‌کنیم و برای آنها در مراحل مختلف آرزوی موفقیت‌های روزافزون داریم.