دانشجویان دکتری

می توانید بر اساس نام و نام خانوادگی و همچنین سال ورود به دانشکده، جستجو نمایید:


 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود
فاطمه سادات تلاتری نانوفناوری 1392
نرگس پدرام بیوتکنولوژی 1392
لیلا خالقی پور بیوتکنولوژی 1392
نرگس قنبری مهندسی شیمی 1392
محمدرضا شعبانی مهندسی شیمی 1392
بهروز بزرگی نانوفناوری 1393
سارا شورنی نانوفناوری 1393
محمد مفتاحی نانوفناوری 1393
سمیرا مهرآور نانوفناوری 1393
رضا فتاح امیردهی بیوتکنولوژی 1393
فرشاد فرمانی بیوتکنولوژی 1393
سونیا محمدنیا بیوتکنولوژی 1393
فاطمه مختاری جعفری بیوتکنولوژی 1393
حمید اسدی ساغندی مهندسی شیمی 1393
رضا خلیقی ششده مهندسی شیمی 1393
ابوالفضل دست باز مهندسی شیمی 1393
هنگامه دلبری مهندسی شیمی 1393
مرجان رضویان مهندسی شیمی 1393
سیمین فرامرزی مهندسی شیمی 1393
مهدی الهام نیا مهندسی پلیمر 1393
محسن صادقی بوگر مهندسی پلیمر 1393
احمدرضا طاهری مهندسی پلیمر 1393
رحیمه گودرزی مهندسی پلیمر 1393
سعید دولتی مهندسی نفت 1393
صفت اله عشوریان مهندسی نفت 1393
مصطفی علیزاده مهندسی نفت 1393
غلامرضا فلاح نژاد مهندسی نفت 1393
سیده سمانه بحرانی مهندسی شیمی 1394
رضا تفرشی مهندسی شیمی 1394
فاطمه حشمتی فر مهندسی شیمی 1394
ناهید رئیسی اردلی مهندسی شیمی 1394
سحر وحدتی فر مهندسی شیمی 1394
مریم ضرغامی دهاقانی مهندسی پلیمر 1394
مهسا محسن پور مهندسی پلیمر 1394
زهرا اسحقی گرجی مهندسی شیمی 1395
هومن ضیائی حلیمه جانی مهندسی شیمی 1395
محمدرضا فرخ نیا مهندسی شیمی 1395
فاطمه گشول دره سیبی مهندسی شیمی 1395
وحید مرتضایی کیا مهندسی شیمی 1395
هادی منصوبی مهندسی شیمی 1395
رامین بایرامی حبشی مهندسی پلیمر 1395
عاطفه ترابی مهندسی پلیمر 1395
مهشید فلاح دره چی مهندسی پلیمر 1395
آرمان درویش سروستانی مهندسی نفت 1395
نعیمه علی محمدی سلمانی مهندسی نفت 1395
مرتضی کردنژاد نانوفناوری 1396
پوران مرادی پور نانوفناوری 1396
سامان مسواری نانوفناوری 1396
مریم اسدی بیوتکنولوژی 1396
سینا کرامتی اصل شهریور بیوتکنولوژی 1396
مطهره کریمی بیوتکنولوژی 1396
مهین ملکی بیوتکنولوژی 1396
امیر ایراندوست مهندسی شیمی 1396
رامین خدابنده لو مهندسی شیمی 1396
یحیی ربانی مهندسی شیمی 1396
نگین رمضانی پارگامی مهندسی شیمی 1396
یوسف عبداله زاده مهندسی شیمی 1396
شبنم غریبی مهندسی شیمی 1396
سید روح الله قربانی خشکرودی مهندسی شیمی 1396
کمال نصرتی مهندسی شیمی 1396
سارا استاجی مهندسی پلیمر 1396
مریم حسن پور مهندسی پلیمر 1396
بهروز شجاعی مهندسی پلیمر 1396
نرگس بهالوهوره مهندسی نفت 1396
محسن بهالوهوره مهندسی نفت 1396
غلامرضا حسن ابراهیمی مهندسی شیمی 1396
حجت اله مرادی نانوفناوری 1397
آیناز مشکوه نانوفناوری 1397
ماریه رجائی بیوتکنولوژی 1397
مریم رشیدی نجف آبادی بیوتکنولوژی 1397
فاطمه رضوانی بیوتکنولوژی 1397
محمد عباسی بیوتکنولوژی 1397
محمدرضا بسکابادی مهندسی شیمی 1397
مصطفی جعفری مهندسی شیمی 1397
علیرضا خازنی مهندسی شیمی 1397
نشاط رحیم پور مهندسی شیمی 1397
میثم شقاقی مهندسی شیمی 1397
مهدی فلسفی مهندسی شیمی 1397
شیرین مرصوصی مهندسی شیمی 1397
حامد نوری مهندسی شیمی 1397
حمیدرضا هزاوه مهندسی شیمی 1397
دادالله خدایار مهندسی شیمی 1397
سیداحمد ابراهیمی مهندسی پلیمر 1397
محمد آقابرارپور نقارچی مهندسی پلیمر 1397
مسعود خوشنود مهندسی پلیمر 1397
زهرا ایزدی گارماسه مهندسی نفت 1398
الحسن عمر بوکوم مهندسی نفت 1398
مصطفی تیام مهندسی نفت 1398
اصیلا تیمورتاش مهندسی نفت 1398
سبحان حاتمی مهندسی نفت 1398
میلاد شریفی پور مهندسی نفت 1398
مختار کان مهندسی نفت 1398
مهدی منصوری بروجنی مهندسی نفت 1398
صباحه باریک بین بیوتکنولوژی 1398
زهره رحمانیان بیوتکنولوژی 1398
آمنه لاری بیوتکنولوژی 1398
امیرحسن اصلی مهندسی شیمی 1398
عباس آل غفوری مهندسی شیمی 1398
شقایق البرزی مهندسی شیمی 1398
نازیلا پارسا مهندسی شیمی 1398
گیتی پیشه ورز مهندسی شیمی 1398
کیوان رحیمی مهندسی شیمی 1398
مهرداد شریعتی فر مهندسی شیمی 1398
اسماعیل قاسمی کفرودی مهندسی شیمی 1398
سامان کاظمی مهندسی شیمی 1398
سهیلا گرجی کندی مهندسی شیمی 1398
زکریا لولوئی مهندسی شیمی 1398
نیما معززی مهندسی شیمی 1398
سهراب نیک آذر مهندسی شیمی 1398
علیرضا هادی مهندسی شیمی 1398
مریم خاقانی پور مهندسی پلیمر 1398
ساناز رحمتیان مهندسی پلیمر 1398
امیرحسین یزدان بخش مهندسی پلیمر 1398
مظاهر حیات داودی مهندسی نفت 1398
علیرضا صادقین مهندسی نفت 1398
مرضیه قدیمی ماهانی پور مهندسی نفت 1398
محمدو مامور سوسه مهندسی نفت 1398