آدرس و تماس با ما

آدرس و تماس با ما


 

 

 

 

 

 

آدرس  : میدان انقلاب - خیابان 16 آذر - دانشگاه تهران - پردیس مرکزی دانشکده فنی - دانشکده مهندسی شیمی

 

تلفن دانشکده : 61112203 - 66498982

 

فکس  : 66957784