شبیه‌سازی فرایند به کمک کامپیوتر در مهندسی شیمی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع انرژی و شیمیایی)

شبیه‌سازی فرایند به کمک کامپیوتر در مهندسی شیمی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع انرژی و شیمیایی)


شبیه‌سازی فرایند به کمک کامپیوتر در مهندسی ...
chemical
شبیه‌سازی فرایند به کمک کامپیوتر در مهندسی ...

نویسندگان: رحمت ستوده قره‌باغ؛ اسماعیل جباری

ناشر: دانشگاه تهران

تعداد صفحات: 610

تاریخ انتشار: 1400

معرفی کتاب