مرحوم دکتر حبیب‌الله سلیمانی دانشجوی ورودی ۹۳

مرحوم دکتر حبیب‌الله سلیمانی دانشجوی ورودی ۹۳


به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، مرحوم دکتر حبیب‌الله سلیمانی دانشجوی ورودی ۹۳ دانشکده مهندسی شیمی و رئیس پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی اروند بود که به‌تازگی از پروپوزال خود دفاع کرده و در حال نگارش رساله دکتری بود.

اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران در گذشت اندوهبار این دانشجوی متعهد و متخصص را به خانواده داغدار و بستگان و نیز اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تسلیت گفته و برای روح آن مرحوم و همسر و فرزندان گرامی‌اش رحمت و غفران واسعه الهی طلب می‌نماید.