مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی

مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی


مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی

chemical

مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی

نویسنده: نوئل دی. نورس

مترجم: محمدرضا مهرنیا؛ احمد قضاتلو؛ علیرضا کاویان‌پور

ناشر: دانشگاه تهران

تعداد صفحات: 710

تاریخ انتشار: 1394

معرفی کتاب