گواهی ارائه مقاله در هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

گواهی ارائه مقاله در هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران


به اطلاع ارائه دهندگان مقالات در هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی  که با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، می رساند گواهی ارائه مقالات آماده و در لینک زیر با توجه به کد مقالات قابل مشاهده و دانلود است. با مراجعه به لینک زیر گواهی خود را دریافت و ذخیره نمایید

 https://fumdrive.um.ac.ir/index.php/s/D6K3QjKkL6obsQQ